Ixrael Montes - Rosendo Pérez Pinacho, Mar - Obras Alimón